Khu bang hội

Đặc khu sinh hoạt của các bang hội và tổ chức khác của diễn đàn
  • Yêu cầu nhà cung cấp khi đăng bài phải có ảnh 1 ảnh đại diện trên đầu bài viết. Nhắc nhở 7 ngày, sau 7 ngày không thực hiện - xoá bài
  • HƯỚNG DẪN TRUY CẬP WEBSITE KHI BỊ CHẶN tại đây
    Kết quả và trao giải event VUA CHECKER: tại đây
    Kết quả và trao giải event THẬP ĐẠI MỸ NHÂN: tại đây

CLB Checker khoe Gấu Mới

35
267
Threads
35
Bài viết
267
Threads
19
Bài viết
705
Threads
5
Bài viết
314
Threads
66
Bài viết
497

CLB Some - Swing

0
0
Diễn đàn con:
  1. CLB Some Miền Nam
Threads
0
Bài viết
0
Threads
22
Bài viết
167