Đối thoại cùng nhà cung cấp

Nơi checker phản ánh, đề xuất,...các vấn đề về hàng thuộc quản lý của nhà cung cấp
  • Yêu cầu nhà cung cấp khi đăng bài phải có ảnh 1 ảnh đại diện trên đầu bài viết. Nhắc nhở 7 ngày, sau 7 ngày không thực hiện - xoá bài
  • HƯỚNG DẪN TRUY CẬP WEBSITE KHI BỊ CHẶN tại đây
    Kết quả và trao giải event VUA CHECKER: tại đây
    Kết quả và trao giải event THẬP ĐẠI MỸ NHÂN: tại đây
Trả lời
0
Đọc
784
Trả lời
0
Đọc
509
Trả lời
0
Đọc
787
Trả lời
0
Đọc
632
Trả lời
0
Đọc
276
Trả lời
0
Đọc
508
Trả lời
0
Đọc
625
Trả lời
0
Đọc
701
Trả lời
0
Đọc
787
Trả lời
0
Đọc
672
Trả lời
0
Đọc
831
Trả lời
0
Đọc
743
Trả lời
0
Đọc
1,062
Trả lời
0
Đọc
755
Trả lời
0
Đọc
1,431