hạ vy 0455

  1. W

    YÊU CẦU THAY ẢNH 200K [NKT-200K] Hạ Vy 0455 Tái Ngộ Cố Nhân !

    Về Hạ Vy thì anh em khỏi phải bàn cãi về trình độ và service của em , có thâm niên và nói đúng hơn phục vụ quá chuẩn , anh em lâu cũng không được gặp em nó rồi đúng không , hôm nay mình mạn phép đưa tay em lên để anh em gặp gỡ lại đầu xuân , những anh em mới đặc biệt nên check vì ít ai chê được...